Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rákoš

Základné údaje
Leží na styku juhových. časti Košickej kotliny so Slanskými vrchmi. Chotár tvoria v prevažnej miere treťohorné andezity, na záp. prechádza z nižšej hornatiny cez prevládajúcu vrchovinu s bukovým lesom do odlesnenej pahorkatiny. Má hnedé lesné pôdy. Obec osídlená už v neolite a eneolite. Listinne je doložená z r. 1387. Vznikla na území, ktoré patrilo hradu Slanec. V r. 1427 mala 6 port, r. 1565 10 sedliakov a 3 želiarov, r. 1630 odviedla deviatok pol porty od gazdov a štvrť porty od želiarov. Mor a protihabsburské konflikty takmer spôsobili zánik. R. 1715 tam žili len 2 želiari, r. 1720 3 sedliaci, r. 1746 65 obyv., v r. 1828 mala 34 domov a 271 obyv., r. 1851 215 obyv. V 18. stor. tu vlastnili majetky Forgáchovci. Po r. 1918 sa obyv. zaoberali poľnohosp., prácou v lesoch a ovocinárstvom. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Kostol rím. kat. z r. 1969. Filiálka rím. kat. a ref. far. úradu v Bohdanovciach. V r. 1997 bol na mieste bývalej zvonice dokončený kostol ref. kresťanskej cirkvi. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť