Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Trnavá Hora

Základné údaje
Leží na južnom svahu Kremnických vrchov na zachovanom zvyšku pliocénnej úrovne pravej strany Hrona. Písomne sa uvádza v r. 1388 (Tornaua), ako príslušenstvo a mýto hradného panstva Šášov. Od 17. stor. bola obec v správe Banskej komory v Banskej Štiavnici. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lesoch, po vybudovaní trate prácou pri železnici. Do r. 1939 v obci pracovala píla. Počas 2. sv. vojny tu prebehli boje povstaleckých vojsk s nemeckými jednotkami, do ktorých zasiahla i Druhá československá paradesantná brigáda.

Barokovo - klasicistický kostol sv. Jána Nep. pochádza z r. 1775. Hlavný oltár je pseudoromán., s drev. plastikami sv. Cyrila a Metoda, s ústrednou secesnou olejomaľbou sv. Jána Nep. z konca 19. stor. Klasicist. kamenná krstiteľnica pochádza z konca 18. stor. Pri kostole je situovaná kaplnka s drev. sochou sv. Jána Nep. z pol. 19. stor. Zvonica pochádza zo zač. 20. stor. a zvony z r. 1927.

Jalná sa písomne spomína v r.1388 (Gelna), patrila hradu Šášov, od r. 1676 správe Banskej komory v Banskej Štiavnici. Obyvatelia sa zaoberali pálením uhlia, za I. ČSR pracovali v poľnohospodárstve, v priemysle na okolí a pri železnici. Počas 2. sv. vojny nemeckými jednotkami obsadenú obec dňa 6. 10. 1944 dobyli späť príslušníci Druhej československej paradesantnej brigády a partizáni z brigády kpt. J. Nálepku. Povstalci sa úspešne bránili až do 25. 10. 1944. K Trnavej Hore bola obec pripojená v r. 1971.

Kľačany sa písomne uvádzajú r. 1388 (Kelechen) ako príslušenstvo hradu Šášov, od r. 1676 patrila obec správe Banskej komory v Banskej Štiavnici a od r. 1776 banskobystrickému biskupstvu. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. Počas 2. sv. vojny tu prebehli boje povstaleckých vojsk s nemeckými jednotkami. S Trnavou Horou bola obec spojená v r. 1971.
M. č.: Jalná, Kľačany, Trnavá Hora.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť