Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Horovce

Základné údaje
Obec leží uprostred Východoslovenskej nížiny, na vale Ondavy, v nadm. výške okolo 196 m. Predpokladá sa, že Horovce jestvovali už pred 13. stor. Najstarší písomný doklad o nich je z r. 1347. Časť obce patrila miestnym zemanom, časť šľachticom Drugethovcom. V r. 1600 malo sídlisko do 30 poddanských domov aj kúriu zemanov. Neskôr obyv. aj domov ubúdalo. V r. 1715 tam hospodárilo 7 poddanských domácností, v r. 1720 len 6 domácností. V r. 1828 bolo v obci 83 domov a 613 obyv. V Horovciach bol drevený kostol ešte okolo r. 1700, kedy v ňom pôsobili ev. kazatelia. Súčasťou obce je miestna časť Kupoň, ktorá mala r. 1600 19 poddanských domov, v r. 1715 až 1720 sedem, resp. osem, neskôr však sídlisko úplne spustlo. Obyvatelia obce Horovce sa zaoberali poľnohosp. a povrazníctvom. Zamestnanie obyv. sa nezmenilo ani za 1. ČSR. JRD bolo založené v r. 1949. Časť obyv. bola zamestnaná v stavebníctve a v rozličných závodoch v Košiciach a Michalovciach. Pôda obce je zväčša úrodná, ale sú tu aj pôdy ťažké, ílovité a zamokrené. V obci je ZŠ, MŠ. Dominantou obce je rím. kat. kostol, zasvätený Panne Márii Kráľovnej dňa 21. 8. 1994. Ďalšou pamätihodnosťou je Pamätník oslobodenia obce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť