Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čičmany

Základné údaje
Obec leží v Strážovských vrchoch v pramennej oblasti Rajčanky. Obec sa spomína v r. 1272. Patrila zemianskym rodinám Turóczyovcov, Rakovských, Jesenských, neskôr Kubíniovcom a Seréniovcom. V r. 1598 mala obec mlyn a 43 domov, v r. 1720 42 daňovníkov, z toho 26 želiarov. V r. 1828 mala 127 domov a 1507 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp., chovom oviec, výrobou a predajom bryndze. Neskôr odchádzali na sezónne práce, resp. pracovali ako podomoví obchodníci (sklári a predavači papúč). V r. 1923 obec vyhorela. V r. 1930 tu založili Zväz podomových trhovcov. V decembri 1944 obec podpálili Nemci (zhorelo 33 domov, 148 bolo poškodených), ktorí v apríli 1945 odvliekli 65 mužov do koncentračného tábora. Po r. 1945 bolo v obci založené papučiarske družstvo, ktoré vyrábalo aj na export. V posledných dvoch desaťročiach 20. stor. došlo k úbytku obyvateľstva, odchádzali za prácou do priemyselných centier. Obec je známa starobylou a unikátnou architektúrou, maľovanými zrubovými drevenicami. Jednoduché ornamenty boli nanášané bielym vápnom, ktoré malo zároveň aj konzervačnú a ochrannú funkciu. Geometrická výzdoba je stará asi 200 rokov. V r. 1977 bola dolná časť obce vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry, NKP je jednoposchodový tzv. Radenov dom, v ktorom sú nainštalované expozície Budatínskeho múzea, Zo života a práce čičmianskeho ľudu a Z rodinného zvykoslovia. Ešte začiatkom 20. stor. v Čičmanoch vyrábali súkenné papuče a ženy ovládali archaickú techniku pletenia na ráme použitím prstov a vkladaných paličiek. Takto sa vyrábali pletené časti krojov. Čičmiansky kroj je jedným z variantov západoslovenského typu ľudových odevov. Bohatý bol aj hudobný folklór, ktorý oživuje folklórna skupina. Medzi pamiatky obce patrí barokový kostol Nájdenia svätého kríža z r. 1669, barokovo-klasicistický kaštieľ z konca 18. stor., prícestná kaplnka sv. Jána Nepomuckého z 18. stor. V obci je vybudovaný verejný vodovod. Rozvíja sa cestovný ruch, vybudované sú lyžiarske vleky, bežecké trate, zjazdovky parkovisko a obec pomúka ubytovacie zariadenia v penziónoch a súkromí.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť