Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Turčianske Jaseno

Základné údaje
Nachádza sa v SV časti Turčianskej kotliny. K sústave hradísk ľudu púchovskej kultúry v laténskej a rímskej doby patrí Hradište v Hornom Jasene, ktorého osídlenie pretrváva do veľkomoravského obdobia. Z obdobia 10. - 11. stor. je doložené osídlenie na Brvenom hradišti. Dolné Jaseno vzniklo na dva a pol poplužiach zeme vyčlenených zo zeme zvanej Jordán, ktoré Belo IV. daroval r. 1255 Andrejovi a jeho synovi. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., remeslami a prácou v lesoch. JRD bolo založené r. 1952, dnes sa tu nachádza hospodársky dvor PD Sklabiňa. Prvé slovenské divadlo v Hornom Jasene bolo r. 1872 a častejšie sa hrávalo po r. 1891. V Hornom Jasene sa nachádza ranogotický kostol sv. Margity z konca 13. stor., spomína sa v r. 1331. V období r. 1636 - 1648 ho opravili a loď zasklepili. V rámci generálnej opravy v r. 1991 až 2002 bol objekt zreštaurovaný. Klasicistický kostol ev. a. v. bol postavený v r. 1783 a veža pristavená v r. 1908.
M. č.: Dolné Jaseno, Horné Jaseno.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť