Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Sobrance

Geografia
Mesto Sobrance leží v severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny pri jej prechode do Podvihorlatskej pahorkatiny, v nadmorskej výške okolo 122 m. Chotár sa rozprestiera vo výške 103 až 130 m n. m. Povrch odlesneného chotára tvoria mladotreťohorné íly, štrky a sejkovská uhoľná séria. V južnej časti chotára sú nivné a lužné pôdy, v severnej, na náplavových kužeľoch s naviatymi sprašami illimerizované pôdy. Ročná priemerná teplota je 9 °C a priemerný úhrn zrážok okolo 700 mm. Sobrance sú centrom novej vinohradníckej oblasti.
História
Sobrance vznikli okolo r. 1400 na mieste konania trhu každú stredu. Trh sa konával na priľahlej časti krajinskej cesty tiahnúcej cez Tibavu. Prvá priama správa o Sobranciach pochádza z r. 1409. Sobrance boli majetkovou súčasťou panstva Tibava a vo vlastníctve šľachticov z Michaloviec a ich príbuzných z Tibavy. V mestečku sa konávali aj jarmoky. Sobrance boli jediným mestečkom na území medzi Michalovcami a Užhorodom. Katolícky kostol postavili v prvej polovici 15. stor., ale písomne je dokumentovaný od polovice 15. stor. V druhej polovici 16. a začiatkom 17. stor. boli Sobrance evanjelickou farnosťou, neskôr opäť rímskokatolíckou. V r. 1951 až 1960 boli sídlom okresu Sobrance. Sobrance majú priznaný štatút mesta.

Okolo r. 1427 bývalo v Sobranciach najmenej 43 meštianskych domácností, ktoré sa zaoberali najmä roľníctvom, ale aj remeslami. V r. 1588 hospodárilo na polovičných usadlostiach 12 domácností, na štvrtinových usadlostiach 8 domácností. Ďalších, skoro 20 domácností hospodárilo na menších usadlostiach. V r. 1599 malo sobranecké sídlisko 45 domov, ale aj kostol, faru a školu. Okolo r. 1700 sa sídlisko výrazne zmenšovalo. V r. 1715 tam bývali len 2 meštianske domácnosti, v r. 1720 už žiadna. Bývali tam len zemianske rodiny. Neskôr obnovené sídlisko sa rýchlo zväčšovalo.

Škola jestvovala v Sobranciach od 15. stor. ako súčasť miestnej farnosti. V 20. stor. pribudli stredné školy, pričom odborné učilištia boli zamerané na vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva. Organizovaný šport sa tu rozvíja od r. 1918, najskôr futbal, neskôr atletika, v súčasnosti aj jachting. V r. 1951 až 1960 tu vychádzali okresné roľnícke noviny Vihorlat. Na kultúrnom dome sa nachádzajú reliéfy od sochára F. Patočku z r. 1958. Základom hospodárskeho života bolo roľníctvo, remeselníctvo a vinohradníctvo.
Demografia
V Sobranciach žije vyše 6200 obyvateľov, Slovákov je 95 %. Ekonomicky aktívnych je 51,1 % ľudí, naopak nezamestnaných je 16,8 %. Obyvateľov s ukončeným stredným odborným vzdelaním s maturitou je 16,5 %, s učňovským vzdelaním bez maturity 14,4 %, vysokoškolsky vzdelaných je 7,5 % občanov.
Hospodárstvo
V meste je lesný závod, rozvíjajú sa firmy ako napr. HUK, výroba skleníkov, záhradkárskeho náradia a vzduchotlakových húkačiek, DARYN s. r. o., zaoberajúca sa od r. 1992 výrobou a dodávkou všetkých druhov a typov kontajnerov používaných na Slovensku, v Čechách, ale hlavne v krajinách EÚ. Ďalším výrobným programom sú haly a konštrukcie pre rôzne použitie. Firma PLYNROZ sa zaoberá plynárenskou činnosťou, kamenárskou, stolárskou a stavebnou výrobou, vlastní tiež niekoľko reštauračno-rekreačných zariadení. Do sféry obchodu a služieb zameriava svoju činnosť predovšetkým firma SLOVAKIA TREND, s. r. o. Ponúka záhradkárske potreby a techniku, železiarsky tovar a tovar pre domácnosť. Firma CENTROCAR, s. r. o. ponúka na predaj modely vozidiel Škoda a opravy automobilov rôznych značiek. V centre mesta sa nachádza moderná, štýlovo riešená budova Gastrocentra. Sobranecký vinohradnícky región má dlhú tradíciu výroby vína. Pokračovateľom tejto tradície je v neďalekej obci Orechová pôsobiaca firma REGIA TT, s. r. o., vyrábajúca vysoko kvalitné odrodové a ročníkové vína, ktoré získali ocenenia na rôznych výstavách vín. Boli podávané aj na summite prezidentov v Levoči v r. 1998. Vína sa vyznačujú plnosťou a harmonickou chuťou, ktorá je charakteristická pre túto oblasť. V meste sa nachádzajú dve pobočky peňažných ústavov, Slovenská sporiteľňa a VÚB a tiež pobočka Slovenskej poisťovne. Dobre rozvinuté školstvo reprezentuje Gymnázium, Obchodná akadémia, SOU poľnohospodárske, dve základné školy a Špeciálna základná škola. Základná umelecká škola je známa predovšetkým speváckym zborom Magnólia. Raritou na Slovensku je gitarové múzeum, jediné svojho druhu v Európe. Jeho zakladateľom je Ján Ferko. Zbierka obsahuje všetky gitary vyrábané v bývalom Československu ako aj gitary svetového formátu. Súčasťou mesta sú Sobranecké kúpele, ktoré patria medzi najstaršie kúpele Slovenska. Tamojšie minerálne pramene sa spomínajú v listinách už v r. 1336. Vyviera tu päť prameňov so studenou, slabo uhličitou, sírovodíkovou, stredne mineralizovanou chloridosodnou (slanou) vodou. Najteplejší prameň (15,5 °C), tzv. Hlavný, je najvýdatnejší (2 l/s). Liečivé účinky vody z Hlavného prameňa sa uplatňujú hlavne pri poúrazových stavoch, žalúdočných chorobách, reumatických a zápalových ochoreniach pohybového ústrojenstva. Zvlášť dobre účinkuje pri liečení ekzémov. Mnoho príťažlivých miest je hlavne v severnej lesnatej časti Sobranecka. Región má veľké perspektívy v rozvíjaní agroturistiky.
M. č.: Komárovce, Sobrance, Sobranecké Kúpele.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť