Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľké Kosihy

Základné údaje
Obec leží na rovine Žitného ostrova. Chotár obce sa rozčleňuje nízkymi poriečnymi valmi a mŕtvymi ramenami. Pôdy má nivné, lužné, miestami sú slaniská. Obec vznikla spojením Malých a Veľkých Kosíh. Názov Keszi sa odvodzuje od mena jedného zo siedmich staromaďarských kmeňov. V chotári Veľkých Kosíh sa nachádzal aj Arcibiskupský Lél spomínaný už v r. 1075 ako majetok ostrihomského arcibiskupa. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a rybolovom. Pri obci boli vodné mlyny. V obci je kalvínsky kostol v klasicistickom slohu z r. 1819. Najstaršou pamiatkou v bývalej osade Arcibiskupský Lél bol rím. kat. kostol sv. Augustína. Pôvodná stavba pochádzala pravdepodobne z čias kráľa sv. Štefana z r. 1000. V čase tureckých vojen kostol spustol, neskôr bol znovu postavený, v r. 1787 bol rozšírený a stará časť bola zreštaurovaná. V r 1993 bola tato vzácna stavba zbúraná.
M. č.: okánikovo, veľké kosihy.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť