Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Švošov

Základné údaje
Leží v západnej časti Liptova, v Kraľovianskom prielome, na pravom brehu Váhu.

Obec Švošov vznikla niekedy v druhej polovici 15. storočia. Územie obce patrilo zrejme ešte v druhej polovici 13. storočia ku Komjatnej. Podľa názvu Švošov mohol vzniknúť na zákupnom práve na podnet majiteľov tohto územia - Toltovcov, ktorých predok Rudolf toto územie získal už v roku 1308. Prvým šoltýsom bol v druhej polovici 15. storočia istý Šóš. Na začiatku 16. storočia, obec doosídľovali valaskí obyvatelia. V tomto období sa však vlastnícke pomery vo Švošove skomplikovali, pretože časť chotára patrila Toltovcom a časť bola doosídlená valachmi patrila k Likavskému panstvu. Prvá písomná zmienka o obci je až z roku 1540 a 1551 v súpise povinností tunajších poddaných. V 16. storočí mala spoločného richtára so Stankovanmi. V roku 1798 povolil spišský biskup gróf Ján Révaj postaviť obyvateľom Švošova na cintoríne kaplnku zasvätenú svätému Matúšovi apoštolovi. Bol to vlastne menší kostolík, keďže sa tu odbavovali pri rozličných príležitostiach aj omše. V roku 1995 bol s veľkým úsilím tunajšieho rodáka, vysokoškolského pedagóga, spirituála, spisovateľa a prekladateľa mons. Jána Magu (1944 - 1996) v obci postavený nový kostol a bola tu zriadená farnosť Sedembolestnej Panny Márie. V roku 1938 bola obec elektrifikovaná. Obyvatelia sa v tomto období zaoberali poľnohospodárstvom, pltníctvom a drevorubačstvom. Boli poddanými hradného panstva Likava. Obec bola známa aj kompou, ktorá premávala cez rieku Váh (bola zrušená v r. 1972 pre nedostatok vody vo Váhu).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť