Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľké Úľany

Základné údaje
Obec leží v Podunajskej nížine, medzi Čiernou vodou, ktorá preteká severnou časťou chotára a Malým Dunajom. Názov obce vo forme Villa Fudemus sa vyskytuje v r. 1221. V tomto roku kráľ Ondrej II., daroval svojmu vernému dvoranovi Sazlovi, za zásluhy o obranu Bratislavy proti Nemcom a Čechom tri poplužia zeme Tevel, patriace dovtedy bratislavskému hradu. Pod názvom "WYFEDEMES-UJ Fódemes" sa uvádza obec v roku 1422, kedy patrila kráľovi. Bola súčasťou bratislavského hradného panstva. V 16. stor. získali dedinu Pálffyovci. Jej zemepánmi zostali až do zrušenia poddanstva. Od 18. stor. tu bolo sídlo pálffyovského panstva. V r. 1828 - 1842 tu pracoval prvý cukrovar na území dnešného Slovenska. Obec v 15., ale najneskôr v 16. stor. mala na kratšiu dobu titul mestečka. V r. 1634 v dedine stálo 80 domov s asi 400 obyvateľmi. V r. 1869 mala obec 2121 obyvateľov. Medzi pamiatky obce patrí rím. kat. kostol Michala Archanjela postavený pôvodne v renesančnom slohu a neskôr prestavaný. Veža kostola pochádza z r. 1818. Kostol bol v r. 1756 rozšírený. Ďalšou významnou kultúrnou pamiatkou, je KALVÁRIA, evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Stojí v strede obce na miernej vyvýšenine, postavená v roku 1740 na kruhovom pôdoryse. Predstavuje uzavretú architektonicko-výtvarnú kompozíciu. Ojedinelá v rámci širšieho regiónu. V roku 2004 bola rekonštruovaná. V obci sa nachádza kúpalisko Modrá perla.
M. č.: Nové Osady, Veľké Úľany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť