Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bratislava - Karlova Ves

Karlova Ves
Mestská časť Karlova Ves sa nachádza najbližšie k centru mesta. V minulosti bola samostatnou obcou a patrila k devínskemu panstvu. Územie sa kedysi nazývalo Suchá Vydrica. Prvýkrát sa v písomných prameňoch spomína v donačnej listine uhorského kráľa Ladislava IV. z r. 1288. Hlavným zamestnaním obyv. v minulosti bolo vinohradníctvo, ovocinárstvo, rybárstvo v ramennej sústave Dunaja a práca v lesoch. Po pripojení k Bratislave r. 1945 nastali veľké zmeny spočiatku len v spoločenskej štruktúre, postupne sa však zmenil aj vzhľad niekdajšej obce. Pôvodná zástavba bola na sklonku 60. r. 20. stor. úplne odstránená a na jej mieste vyrástli rozsiahle obytné komplexy. Na sklonku osemdesiatych r. bolo dokončené posledné sídlisko Dlhé diely a výstavba sa na dlhšie obdobie utlmila. V súčasnosti pokračuje už len dobudovaním infraštruktúry a postupným zahusťovaním plôch. V obvode tejto mestskej časti sa nachádza aj z turistického hľadiska príťažlivá zoologická záhrada a aj botanická záhrada. Vzhľadom na špecifický charakter prírodných pomerov nie je priemysel v tejto mestskej časti rozvinutý. Jej územie slúži predovšetkým športovo-rekreačným účelom a na bývanie čoraz väčšiemu počtu obyvateľstva. V atraktívnych častiach Karlovej Vsi vznikajú obytné komplexy luxusného charakteru a vilové štvrte.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť