Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Volkovce

Základné údaje
Ležia v sev. časti Pohronskej pahorkatiny v doline potoka Bočovka a na juž. svahoch Pohronského Inovca. Písomne sa obec uvádza v r. 1275 (Wolkouch), patrila hradu Tekov, v r. 1327 pustú obec osídlilo opátstvo v Hronskom Beňadiku, v r. 1565 pripadla ostrihomskej kapitule, v r. 1421 sa spojili 2 obce - Malé a Veľké Volkovce. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Pôvodne got. kostol sv. Jakuba bol zbarokizovaný v r. 1754. Lukova (Lukaua) - zaniknutá osada sa spomína v r. 1629, Olichov (Golluch) obec sa uvádza v r. 1209, patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, v r. 1386 hradnému panstvu Jelenec, v r. 1828 mala 30 obyvateľov. Do r. 1958 bola súčasťou obce Čierne Kľačany (v r. 1932 sa obec stala sídlom Ústavu pre dospelých duševne chorých), Závada (Zavada) je doložená z r. 1629, v r. 1828 mala 108 obyvateľov, zaoberali sa poľnohospodárstvom. Obec zanikla v r. 1945 zlúčením s Volkovcami. Obec Zovny (Zovuy)sa uvádza v r. 1324, patrila zemanom, v r. 1497 hradnému panstvu Hrušov.
M. č.: olichov, volkovce, závada.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť