Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Keť

Základné údaje
Leží vo východnej časti Podunajskej nížiny a v plytkej úvalinke Kvetnianskeho potoka - prítoku dolného Hrona. V chotári je štud. plocha Rybníky pri Kvetnej (migračná a hniezdna lokalita vodného vtáctva). Písomne sa obec spomína v r. 1295 (Kegyd). V 14. stor. patrila zem. rodinám Divékyovcov a Szöllösyovcov, od 15. stor. ostrihomskému arcibiskupstvu, ktoré tunajšie majetky prenajímalo. Obec trpela tur. nájazdmi. V r. 1938 - 45 bola pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Obec a jej okolie z hľadiska agroturistiky patrí k zaujímavým oblastiam. Známa je svojimi rybárskymi a poľovnými revírmi.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť