Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Súľov-hradná

SÚ¼OV - HRADNÁ
Obec leží v Strážovských vrchoch v masíve Súľovských skál. Potok Hradná, ktorý vytvoril kotlinu, preteká poniže Súľova cez horskú hradbu Súľovskou tiesňavou s vyvinutými skalnými mestami. Lesy pokrývajú väčšinu chotára, odlesnená je len kotlinová časť. Rastie tu slovenský endemit klinček lesklý (Diathus nitidus). V lesoch žije hlavne jariabok. Od r. 1931 je tu na ploche 462,43 ha ŠPR Súľovské skaly, pestré erozívne skalné útvary v treťohorných zlepencoch so spoločenstvami teplomilných horských rastlinných a živočíšnych druhov. V súčasnosti má územie Súľovských skál štatút NPR. Z obdobia eneolitu pochádza sídlisko s kanelovanou keramikou, žiarové pohrebisko a sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej, sídlisko púchovskej kultúry a neskorej doby laténskej a mladohradištnej z 11. stor.

Súľov sa spomína v r. 1193. Patril zemianskym rodinám Súľovských, Hradňanských, Sirmiensiovcov. Hrad Roháč - Súľov je doložený v r. 1470. Patril majiteľom Súľova a Hradnej. Meno mal podľa vrchu na ktorom stál. V r. 1598 mala obec 45 domov. Zaoberali sa najmä poľnohosp., chovom dobytka a spracúvaním dreva.

Hradná sa spomína v prameňoch v r. 1408. Patrila rodinám Akaj, Záskalských, Medňanských, Milochovských. V r. 1598 mala 24 domov. Obec bola koncom 19. stor. pripojená k Súľovu.

V Súľove stoja dva renesančné kaštiele, jeden pôvodne renesančný kat. Kostol sv. Michala archanjela z r. 1616, prestavaný v 18. stor. a neskoroklasicistický evanjelický artikulárny kostol, zasvätený Trojjedinému Bohu, postavený v r. 1750. V Hradnej sa nachádza renesančný kaštieľ. Prícestná kaplnka z r. 1708 so sochou sv. Jána Nepomuckého z polovice 18. stor. dnes slúži v Hradnej ako zvonica.

Obec vychádza v ústrety rozvoju turistiky. V Hradnej je možné v zimných mesiacoch využívať lyžiarsky vlek na svahu s dobrými terénnymi podmienkami. Druhý vlek sa nachádza v rekreačnej oblasti Čierny potok, kde je aj možnosť ubytovania v súkromných chatách a iných chatových zariadeniach. V lete poskytuje možnosť táborenia kemping Táborisko na okraji obce. Obec však preslávili najmä Súľovské skaly, národná prírodná rezervácia. Geologická stavba a vývoj zemského povrchu v dávnych dobách podmienili vznik pozoruhodných útvarov, ktoré dotvárala vodná a veterná erózia na neobyčajné skalné mestá, stĺpy, veže, brány a jaskyne. Tieto skalné výtvory dostali aj svoje mená ako Gotická brána (13 m vysoká), Obrovská brána (11 m vysoká, 10 m široká), Sova a sovička, Skalný hríb a iné. Súľovské skaly sú popretkávané vyznačenými chodníkmi pre peších a cyklotrasami. Najznámejší náučný chodník vedie najzaujímavejšou časťou rezervácie. Trasa s prevýšením cca 290 m a so 17 zástavkami umožňuje i výstup na Súľovský hrad (660 m n. m.). V okolí obce je vyznačených 5 cykloturistických trás. Súľovské skaly sú na Slovensku jednou z najvýznamnejších lokalít športového lezenia.
M. č.: súľov, hradná.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť