Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Černochov

Základné údaje
Leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny, na juhozápadnom úpätí Zemplínskych vrchov, v nadm. výške okolo 168 m. Tunajšie sídlisko vzniklo pred 13. stor., najstaršia správa o dedine je z r. 1298. Okolo r. 1440 malo sídlisko okolo 15 domov, v r. 1600 už 20 obývaných domov. Neskôr sa počet obyv. i domov výrazne menil. V r. 1715 žilo v Černochove 15 poddanských domácností, v r. 1720 iba 12 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 53 domov a 397 obyv., v r. 1900 470 obyv., v r. 1970 420 obyv. V chotári sa nachádzali aj vinice. Obyvatelia sa zaoberajú poľnohosp., vinohradníctvom a ovocinárstvom. Ev. ref. kostol pochádza z r. 1793, veža z 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť