Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Tŕnie

Základné údaje
Na juhovýchodných svahoch Kremnických vrchov v doline prítoku potoka Turová vznikla obec Tŕnie. Vrchovinný povrch chotára je odlesnený. Južná a severná časť je zalesnená prevažne bukom. Názvy obce: r. 1393 Thirna; r. 1424 Thenye; r. 1808 Trňa; r. 1920 Trnie; maď. Ternye, Zólyomternye. Dôležitosť nadobudla v r. 1393, keď tu uhorský panovník Žigmund zriadil mýtnu stanicu, ktorá bola postavená pravdepodobne na mieste dnešného cintorína. Uvedená je i v r. 1427, aj v ďalších privilégiách, udelených Zvolenu. Obec Budička sa spomína v r. 1533 a obec Kašova Lehôtka v r. 1564. Obidve obce sa stali súčasťou Tŕnia. Útlak poddaných bol taký neznesiteľný, že podľa súpisu poddaných z r. 1751 - 6 ľudí z obce utieklo. Začiatkom 19. stor. patrila obec panstvu Zvolen, Budička rodine Ostrolúckej, Kašova Lehôtka rodine Rakovskej. Koncom 19. stor. obec patrila Cisársko - kráľovskému banskomurárskemu panstvu Zvolen - Dobrá Niva. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a chovom dobytka. Medzi kultúrne pamiatky patrí gotický rím. kat. kostol zo 14. stor., r. 1696 renesančne upravený, r. 1725 zbarokizovaný a pristavaná nová veža.
M. č.: Budička, Kašova Lehôtka, Tŕnie.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť