Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rokycany

Základné údaje
Ležia v Šarišskej vrchovine v nadmorskej výške okolo 315 m. Sídlisko jestvovalo pravdepodobne už pred 13. storočím. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z roku 1295. Patrila postupne viacerým šľachtickým rodom, v 15. a 16. storočí mestu Košice. V roku 1427 tu hospodárilo do 25 poddanských domácností. V roku 1600 malo sídlisko 20 poddanských domov, mlyn, rím. kat. kostol, faru a školu. V rokoch 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 6 až 8 poddanských domácností, v roku 1828 bolo 45 domov a 333 obyvateľov, v roku 1900 bolo 253, v roku 1970 568 obyvateľov. Živili sa roľníctvom povozníctvom. V r. 1880 - 1890 bolo v obci veľké vysťahovalectvo. Po r. 1918 sa obyvateľstvo zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom. Rím. kat. kostol zo 14. storočia bol v 15. a 18. storočí prestavaný. Kostol ev. a. v. z r. 1930. Obec bola oslobodená 19. 1. 1945. S veľkým pracovným elánom a s radosťou z oslobodenia pracujúci obnovili továrne, závody, železničné trate, obytné domy. Rozvoj hospodárstva v r. 1947 bol vážne ohrozený suchom, ktoré spôsobilo katastrofálnu neúrodu. V 1952 si 27 malých a stredných roľníkov založilo JRD III. typu, to sa 1953 rozpadlo. V r. 1951 bol postavený most cez rieku Svinka a bola zavedená do obce elektrina. V. r. 1957 bol drevený most cez potok Bajerovka nahradený novým mostom so železnou konštrukciou. V r. 1958 založené celoobecné JRD, ktoré sa po r. 1989 pretransformovalo do PD Rokycany. V r. 2001 bolo PD v konkurze. V r. 1960 výstavba obchodnej siete. Dňa 20. 7. 1998 sa cez Rokycany prevalila takzvaná "storočná voda". Svinka sa vyliala zo svojho koryta tak, že vodná hladina dosahovala výšku 2, 5 m a o necelý rok 17. 7. 1999 opäť, keď voda vystúpila do výšky 1, 5 m. V obci je MŠ a špeciálna škola, tenisové kurty. V obci pôsobí spevácka skupina žien, DHZ (v roku 2004 oslávila 80. výročie založenia). V obci je od 1994 Lesná spoločnosť komposesorátu, výbor vypracoval plán ťažby na 10 rokov a úlohy na úseku pestovateľstva a zalesňovania.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť