Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Želmanovce

Základné údaje
Ležia v juhozápadnom okraji Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 235 m. Predpokladá sa, že sídlisko založil miestny zeman v druhej pol. 13. stor. alebo šoltýs v prvej pol. 14. stor. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1354. Patrila postupne viacerým zemianskym rodom. V r. 1427 tu hospodárilo do 25 poddanských domácností. V r. 1600 malo sídlisko 7 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárili 3-2 poddanské domácnosti, v r. 1828 bolo 35 domov a 289 obyv., v r. 1900 bolo 157, v r. 1970 310 obyv. Kaštieľ s priľahlým parkom zriadili okolo r. 1825. V obci je ZŠ a MŠ. V obci je miestny kaštieľ, ktorý je kultúrnou pamiatkou a v ňom sídli OÚ, kultúrna spoločenská miestnosť, predajňa, dve pohostinstvá. V obci je rím. kat. kostol sv. Jána Krstiteľa. V obci je vybudovaný vodovod, plyn, káblová televízia a dve predajne potravín.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť