Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ďurďošík

Základné údaje
Obec leží v doline potoka Trsťanka vo vých. časti Košickej kotliny. Odlesnený rovinný až pahorkatinný chotár. Oglejené a nivné pôdy. Prvá pís. zmienka z r. 1330 (Gyrgy) v majetku ďurkovskej vetvy rodu Aba. Názov odvodený od držiteľa s maďarským os. menom György. V 15. stor. vo vlastníctve zemanov. R. 1553 mal 4 usadlosti. Na zač. 18. stor. bol úplne vyľudnený, postupne osídlený slovenským obyv. R. 1828 mal 38 domov. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp., tkáčstvom, kolesárstvom, prácou na píle. Rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie z r. 1954. Fil. rím. kat. far. úrad Košické Oľšany, fil. gr. kat. far. úrad Košický Klečenov. Obecná knižnica, MŠ. Autobusová zastávka. Člen Olšavského mikroregiónu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť