Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Chynorany

Základné údaje
Ležia v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na širokej nive riek Nitry a Bebravy. Je tu chránené prírodné územie Chynoriansky luh ako jediný zvyšok nížinného dubovojaseňového lesa. Prvá písomná zmienka je z r. 1243, kedy ako Hyrenouch boli vlastníctvom šľachticov Dona, Vacika, Dubáka a Tibu. V r. 1243 sa stali majetkom Čákovcov, po r. 1321 kráľovský majetok, 1387 patrili Petrovi zo Stráží, zakladateľovi rodu Apponyiovcov, po mnohých zmenách vlastníkov sa od r. 1395 stali majetkom ostrihomského arcibiskupa. V polovici 15. stor. bola obec niekoľkokrát vyrabovaná Pangrácovými vojskami, v 16. a 17. stor. ju poškodili turecké nájazdy - r. 1640 zničili 2 kostoly, r. 1663 sťali richtára a prinútili obec odvádzať dane a poplatky tureckej správe v Nových Zámkoch. V 18. stor. bol v obci soľný sklad, mlyn, pivovar. Obyv. boli prevažne roľníkmi, v 18. stor. sa spomínajú remeselníci: krajčíri, kolári, obuvníci, kožušníci, mäsiari a kováč. Pri požiaroch v r. 1840 a 1863 takmer celá obec vyhorela. R. 1894 tu bola založená ľudová banka, r. 1905 potravné družstvo, r. 1906 ľanárske a konopárske závody. V obci sídli niekoľko väčších podnikateľských subjektov a 40 drobných podnikateľov. Obec má kompletnú občiansku vybavenosť, bohatý kultúrny a športový život. Je tu národopisné múzeum, pamätná izba Valentína Beniaka. Z obce pochádzali viaceré osobnosti duchovného života (Ján Terlanda 1708-1770, Emil Terlanda 1866-1915). Najväčšou osobnosťou Chynorian je básnik Valentín Beniak (1894-1973). V obci je barokovo-klasicistický kostol postavený v r. 1784-1787 na mieste dvoch starých kostolov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť