Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Černina

Základné údaje
Leží vo východnej časti Ondavskej vrchoviny v nadmorskej výške okolo 264 m. Sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi. Prvý písomný doklad o dedine je z roku 1492. Zemepánmi dediny boli šľachtici Drugethovci. Okolo roku 1600 tam poddanské domácnosti nežili. Neskôr sa tam nasťahovali noví usadlíci. V roku 1715 žilo v Černine 7 poddanských domácností, v roku 1720 už 8 domácností, v roku 1828 bolo 28 domov a 213 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali drevorubačstvom, pastierstvom a pálením dreveného uhlia. V 2. pol. 19. stor. sa mnohí vysťahovali. Za 1. ČSR obyv. pracovali na svojich hospodárstvach a sezónne v lesoch. Dnes pracujú v poľnohosp. a v priem. podnikoch v Humennom.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť