Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dvorec

Základné údaje
Obec leží v bánovskom výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na dolnom toku potoka Inovec. Územie obce bolo osídlené už v neolite, boli tu odkryté sídliská so staršej a mladšej doby bronzovej, z doby veľkomoravskej a pohrebisko z 10. -12. stor. Obec sa spomína v r. 1455 ako Odwarcz. Patrila viacerým drobným zemanským rodinám Dvorecký, Dobrý, Šebík, Palček, neskôr Chlievanským, Egresdiovcom, Sokolóckym, Haláčovciom. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a obchodovali s drevom. V 1. pol. 19. stor. boli vlastníkmi Broďániovci, väčší majetok tu vlastnil aj kráľovský dvorný radca Četneky, v r. 1869 ho predal Jurajovi Čaradovi. Tento postavil na vyvýšenine rokokový kaštieľ v štýle francúzskych zámkov, ktorý bol v 19. stor. rozšírený a v r. 1902 prestavaný.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť