Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zlatá Idka

Základné údaje
Leží na juhových. Slovenského rudohoria a na ľavom prítoku potoka Ida. Povrch chotára je zväčša vrchovinný, tvoria ho porfyroidy a fylity. Je zalesnený dubovým a bukovým lesom, v sev. hornatinnej časti jedľovým s prímesou smreka, okolie obce je odlesnené. Sú tu ložiská polymetalických rúd. Prvýkrát sa spomína v r. 1349. Bola kráľ. baňou na zlato a striebro. V r. 1459 sa stala vlastníctvom Košíc aj s právom dolovať. V 2. pol. 16. stor. baníctvo upadalo. R. 1630 odviedla deviatok po pol porte od gazdov aj od želiarov, v r. 1715 - 1720 mala 5 domácností. R. 1767 sa stala majetkom štátu, začala sa ťažiť meď. R. 1772 ju obývalo 26 rodín, r. 1828 mala 96 domov a 724 obyv. V r. 1807 - 1891 tu bolo vyše 15 nových šácht, od r. 1823 do 1. svet. vojny tu pracovala amalgámová huta. Po skončení ťažby obyv. pracovali v lesnom hosp., tkalo sa plátno a vyrábalo sa drev. tkáčske náradie. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku, časť obce r. 1943 vyhorela. Kostol rím. kat. barok.-klas. z r. 1768, rozšírený r. 1830. Budova banskej správy z r. 1767, prestavaná v 1. pol. 19. stor. na hostinec. Zvonica z r. 1823. Rím. kat. far. úrad. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť