Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Šintava

Základné údaje
Leží v podunajskej nížine na ľavobrežnej nive Váhu, oproti Seredi. Dozaista patrí medzi najstaršie lokality celého regiónu. Podľa údajov v kronike obec existovala už v roku 1074 avšak listinne je doložená v roku 1177, keď sa spomína v spojení s menom tunajšieho hradného pána. Hrad Šintava zohral významnú úlohu nielen v počiatkoch uhorského štátu, ale asi aj skôr, keďže archeologické nálezy naznačujú starší pôvod tohto hradu. Šintava spolu s hradom bola kráľovským majetkom až do 13. stor. Z neskorších majiteľov tohto panstva treba spomenúť Rozgonyiovcov, Thurzovcov a Esterházyovcov, ktorí tento majetok nadobudli v roku 1642. Tunajší hrad zohral takmer v každom historickom období významnú úlohu. Aj sám kráľ Žigmund začiatkom 15. stor. sa často zdržiaval na tomto hrade. Práve od tohto panovníka dostala Šintava aj svoje prvé výsady a bola povýšená na mestečko. Po zmene koryta rieky Váhu sa hrad dostal na opačnú stranu ako obec, čo pôsobilo jej postupné upadávanie. Napriek tomu, že jej výsady boli rozšírené ešte aj v 17. stor. právami na konanie trhov s drevom, nenadobudla taký význam, ako by sa očakávalo. V roku 1869 mala obec 1471 obyvateľov. Zaoberali sa pestovaním viniča a iných poľnohospodárskych plodín, rozšírené boli aj remeslá. Už v stredoveku tu existovali cechy. Najznámejšie boli cech hrnčiarov, mlynárov, tkáčov, čižmárov a ďalšie. K pamätihodnostiam obce patrí rím. kat. kostol, ktorý bol postavený na mieste staršieho kostola v druhej pol. 18. stor. Rekreačným a športovým strediskom obce je areál Lodenice na brehu Váhu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť