Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kútniky

Základné údaje
Ležia v Podunajskej nížine v centrálnej časti Žitného ostrova. Obec v súčasnej podobe bola vytvorená v r. 1960, keď ku Kútnikom pripojili Blažov a Povodu. Povoda sa odčlenila v r. 1990. Kútniky sa do r. 1948 vyskytujú pod názvom Hegybenéte. Prvá písomná správa o Kútnikoch sa zachovala v listine z r. 1250, vo forme Ethe. Pôvodne obec obývali kráľovskí dvorníci. V chotári tejto lokality sa vyvinulo postupne až 7 obcí. Patrili rôznym šľachticom, najmä Zomorovcom, Kondéovcom. Obec Blažov sa vyskytuje prvýkrát vo falošnej listine z r. 1260. Počas stredoveku tu mali majetky najmä Pókatelekiovci a Kondéovci, v novoveku Oroszovci a v osade Enyed patriacej k obci od druhej polovice 19. stor. Fuchsovci. Ku kultúrnym pamiatkam nachádzajúcich sa donedávna na území Kútnikov patrila dnes úž zbúraná neoklasicistická kúria Júliusa Fuchsa. Do súčasnosti sa zachovala len časť hospodárskych budov z Fuchsovho majera. K cirkevným pamiatkam patria zvonice, ktorých drevená konštrukcia však v sedemdesiatych rokoch 20. stor. bola nahradená kovovou. Baroková kamenná socha sv. Jána Nepomuckého pochádza z druhej polovice 18. stor. Niekdajšiu ľudovú architektúru zo začiatku 20. stor. pripomínajú niektoré domy, ktoré sú z hliny a majú sedlovú trstinovú strechu.
M. č.: Blažov, Heďbeneéte, Kolónia, Töböréte.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť