Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Divinka

Základné údaje
Leží vo východnej časti Javorníkov pri ústí Divinského potoka do Váhu. Južnú hranicu chotára tvorí Hričovská vodná nádrž. Chotár nie je vo vyšších častiach súvisle zalesnený. Na vrchu Veľký bolo odkryté sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej, púchovské sídlisko z doby rímskej a slovanské z doby veľkomoravskej. Obec sa spomína v r. 1393. Patrila panstvu Lietava, časť obce zemianskym rodinám. V r. 1598 mala 9 domov, v r. 1828 tu bolo 14 domov a 180 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohosp., prácou v lesoch a chovom dobytka. V 19. stor. v obci bola pálenica. Neskôr boli v obci dva mlyny, dve vyhne a píla. Po výstavbe vodnej nádrže Hričov ubudla obci poľnohosp. pôda. Väčšina obyvateľov v súčasnosti pracuje v priemyselných podnikoch v Žiline. V obci je vybudovaný verejný vodovod a rozvodná sieť plynu. K pamätihodnostiam obce patrí renesančný kaštieľ prestavaný v r. 1723 a baroková kaplnka z 1. polovice 18. stor. Miestna časť Lalinok je bývalá samostatná obec, ktorá patrila panstvu Budatín a časť zemianskym rodinám. Prvýkrát sa písomne spomína v r. 1393. Od 16. stor. ju celú vlastnili zemania. V r. 1598 mala 11 domov, v r. 1828 42 domov a 314 obyvateľov. Obec bola pripojená k Divinke pred 1. svetovou vojnou.
M. č.: divina, lalinok.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť