Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Magnezitovce

Základné údaje
Obec vznikla zlúčením obcí Mníšany a Kopráš v roku 1960. Leží v JV časti Slov. rudohoria. V J časti chotára obce sú ložiská magnezitu. Najstarší názov obce Mníšany z r. 1427 nasvedčuje, že obec sa vyvinula pri kláštore, keď sa spomína ako Monorethe. Sídlo obývali baníci, ktorí ťažili medené a strieborné rudy. Kopráš vznikol začiatkom 16. stor. na valašskom práve. Prvá pís. zmienka pochádza z r. 1551 pod rovnakým názvom Kopras. Obidve tieto obce mali spoločný vývoj, počas určitého obdobia mali dokonca spoločného richtára. Obyv. sa zaoberali prácou v okolitých baniach a železiarňach, uhliarstvom, poľnohosp., pastierstvom a drevorubačstvom. V súčasnosti je život v obci spojený s ťažbou magnezitu. Pamiatky: ruiny barokového kostola, klas. zvonica z 19. stor. a nový ev. kostol z r. 1930 s hodnotným barokovým oltárom, kazateľnicou a krstiteľnicou, pochádzajúcich zo starého ev. kostola v Tisovci.
M. č.: kopráš, mníšany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť