Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hokovce

Základné údaje
Ležia v juhovýchodnej časti Ipeľskej pahorkatiny v doline Štiavnice. V chotári je Okrúhle jazero a min. pramene. Obec sa písomne spomína v r. 1245 (Egueg), patrila kláštoru v Šahách, v r. 1275 ju kráľ oslobodil od platenia daní a naturálnych dávok, v r. 1279 jej konvent povolil slobodnú voľbu richtára, v r. 1465 získala jarmočné právo. Do r. 1685 bola poplatná Turkom, neskôr patrila jezuitom, od r. 1776 biskupstvu a kapitule v Banskej Bystrici. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp. a vinohradníctvom. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Miestna časť Kráľovičová sa spomína v r. 1329 (Kyralyffya). V r. 1435 obec patrila tunajším zemanom a rod. Veseniovcov, neskôr rod. Földváryovcov, Zmeškalovcov, Füloppovcov a i.

Ranogot. kostol sv. Petra a Pavla z 2. pol. 13. stor. bol prestavaný v 15. stor. a zbarokizovaný v r. 1744. Neskoroklas. kúria pochádza z pol. 19. stor. Kráľovičová: neskorobarok. kaštieľ z r. 1763 bol postavený na ranobarok. základe a klas. upravený v r. 1830.
M. č.: hokovce, kráľovičová.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť