Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Uhorské

Základné údaje
Obec leží v J časti Slov. rudohoria v doline Uhorštianskeho potoka. Pramenia tu potoky Držkovo, Uhorštiansky. Chotár tvoria kryštalické bridlice, (3 ha, 76 tisíc m3). V potokoch je hojnosť rýb a obojživelníkov. Z vtáctva má význam hniezdenie čierneho bociana, z cicavcov je tu viac druhov netopierov.

Prvá písomná zmienka je o obci Vsgra z r. 1332 s farnosťou, v r. 1435 sa spomína Uhurska, ktorá patrila Fiľakovskému panstvu. Turecký súpis obyv. je z r. 1554, kedy tu bol aj mlyn. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp. a chovom dobytka.

Vobci je od r. 1610 ev. a. v. cirkevný zbor a škola od r. 1662. Ev. a. v. klas. kostol bol v r. 1808 postavený na mieste dreveného z r. 1610. Klas. kúria je z pol. 19. stor.

Obec má MŠ a ZŠ. Obyv. pracuje v poľnohospodárstve, v službách a priemysle. Obec má aj možnosti rekreácie pri vodnej nádrži s možnosťou ubytovania.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť