Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Stará Halič

Základné údaje
Obec leží na SZ okraji Lučenskej kotliny v doline Tuhárskeho potoka. Chotár s treťohornými uloženinami, S časť kryštalinikum a druhohorné kremence v SZ časti andezitické tufy. Vyskytujú sa tu dubové a bukové lesy, poľná, lesná a vodná zver. Prvá písomná zmienka je z r. 1350, patrila Haličskému panstvu. Od r. 1763 mala právo vydržiavania jarmokov. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., povozníctvom a rybnikárstvom. Pamiatky sú gotický rím. kat. kostol sv. Juraja z obdobia okolo r. 1300 s gotickými nástennými maľbami vyhlásenými za národnú kultúrnu pamiatku. V r. 1673 bola pri kostole postavená zvonica, na ktorú sa použili len drevené klince, so štyrmi zvonmi Ďuro, Paľo, Jano a Mišo. Študenti z obce odchádzali pred r. 1530 za vzdelaním na Viedenskú univerzitu. Je tu Misijný dom sestier Rodiny Panny Márie Spoluvykupiteľky. V obci je stredisko živočíšnej výroby. Obec má vynikajúce podmienky na pešie a cyklistické túry po okolitých horách a prírode. Cez vrch Sedem chotárov (602 m) je prístup k vodnej nádrži Ružiná. V súčasnosti sa v obci nachádza MŠ, verejná knižnica a futbalové ihrisko.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť