Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jaslovské Bohunice

Základné údaje
Obec vznikla 1958 zlúčením Jasloviec a Bohuníc. Leží v Trnavskej pahorkatine v plytkej doline potoka Blava. Archeologické nálezy z tejto lokality pochádzajú už z obdobia praveku. Obec Jaslovce sa spomína v roku 1438. Patrila panstvu Smolenice. R. 1553 mala 12 port, 1720 30 daňovníkov, v roku 1828 87 domov a 623 obyvateľov. Bohunice sa spomínajú v roku 1113 ako hra­ničný bod majetkov zoborského kláštora. V roku 1553 patrili Keménďovcom a Farkašovcom, neskôr viacerým rodinám, v roku 1787 časť Dezassovcom, časť Brunswickovcom z Dolnej Krupej. Zač. 18. stor. ju za Rákócziho povstania viackrát vydrancovali. V roku 1553 mala 17 port, v roku 1720 12 da­ňov­níkov, v roku 1828 63 domov a 454 obyvateľov. V súčasnosti sa v obci nachádza jad­ro­vá elektráreň.

Nachádza sa tu pôvodne neskorobarokový kaštieľ z konca 18. stor., neskôr koncom 19. stor. neorománsky prefasádovaný. Rím. kat. klasicistický kostol z r. 1817 - 36 bol postavený na mieste staršieho z r. 1494.
M. č.: bohunice, jaslovce, paderovce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť