Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Krakovany

Základné údaje
Dnešná obec vznikla zlúčením obcí Krakovany a Stráže v r. 1943. Obec leží na dudvážskej terase medzi Piešťanmi a Vrbovým. Obcou preteká potok Holeška. Obe obce sa prvýkrát spomínajú v Zoborskej listine z r. 1113. Krakovany pod názvom Craco a Stráže pod názvom Spectaculi. Najstaršie osídlenie v chotári Krakovian je zistené z mladšej doby kamennej, významné je i pohrebisko z mladšej a neskorej doby bronzovej. Z chotára spojenej obce pochádzajú i slovanské a stredoveké nálezy. Z Krakovian pochádzajú aj dva poklady mincí (zo 14. a zo 16. -17. stor.). Európsky význam majú dva bohaté hroby germánskych kniežat (ml. doba rímska) a pohrebisko z obdobia sťahovania národov objavené v tehelni v Strážach. Medzi pamiatky patrí gotický kostol sv. Gála v Strážach s cintorínom s kamennými náhrobkami zo 17. a 18. stor., barokový kostol sv. Mikuláša v Krakovanoch, kúria z 18. stor. v Krakovanoch, vodný mlyn zo 17. stor. v Strážach a prícestné kríže a sochy z 18. stor. Stráže boli aj sú filiálkou rim. kat. fary v Krakovanoch. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp. a domáckym pradením. V Krakovanoch sa varilo pivo, pestoval chmeľ, tabak, pálila pálenka a fungoval i tabakový mlyn. V oboch obciach fungovali v minulosti tehelne. Známa je výroba paličkovanej čipky a výšivkárstvo. Známe sú tunajšie nádherné kroje, folklórne festivaly a pôsobia tu tri folklórne súbory. Dnes obyvatelia pracujú v poľnohosp., ale aj dochádzajú za prácou do širšieho okolia.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť