Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nová Ves nad Žitavou

Základné údaje
Obec leží v Pohronskej a Žitavskej pahorkatine, 6 km SV od Vrábeľ. Archeológovia odhalili pohrebisko lengyelskej kultúry z neolitu, halštatské a veľkomoravské sídlisko a slovanské pohrebisko z 10. - 12. stor. V r. 1355 bola Wyfalu (prvé známe meno obce) hraničnou dedinou Gýmešského panstva s mýtnicou. V r. 1570 mala 12 domov a spustnutý rybník. V 60. rokoch 16. stor. ju Turci vyľudnili, v r. 1663 pracoval v obci dvojkolesový mlyn. V 18. stor. daroval biskup P. Forgách časť majetku Paluškovcom zo Zlatých Moraviec. Zač. 19. stor. časť majetkov kúpilo panstvo Veľká Maňa, v pol. 19. stor. získali podiel Nyáriovci, neskôr rodiny Berchtoldovcov, Klobušických a Slávyovcov. V decembri r. 1920 sa poľnohospodárski robotníci zúčastnili štrajku. Obec sa počas 2. svetovej vojny zapojila do SNP. V SNP bojovalo 20 miestnych mužov. Z pamätihodností treba uviesť neoklasicistický kaštieľ z r. 1872, neskorobarokový kaštieľ zo zač. 18. stor., klasicisticky prestavaný v pol. 19. stor., neorokokový kaštieľ z 1. pol 19. stor. a rím. kat. kostol sv. Tomáša z r. 1789. Park pochádza z konca 19. stor. Budova školy stojí od r. 1840. V obci je osobitná škola.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť