Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Mostová

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine medzi dvoma ramenami Dudváhu. Názov obce vo forme Curtv sa spomína v roku 1245. Pôvodne zrejme rodový majetok bol v prvej polovici 13. stor. už kráľovským majetkom. V roku 1260 obec patrila Bukenovi, z rodu Huntpoznanovcov. V 14. stor. sa vyskytujú už v listinách aj šľachtici, ktorí si odvodzovali svoje priezviská z obce a nazývali sa Kürti. V druhej polovici tohto stor. majetky v obci mali aj príslušníci rodiny Bazini a Szentgyörgyi, ako aj Bratislavská kapitula. V roku 1437 po vymretí rodiny Kürti kráľ daroval obec rodine Rozgonyi. Postupne sa obec začlenila do panstva Šintava, koncom 15. stor. sa uvádza ako jeho súčasť. V roku 1525 získal toto panstvo Alexius Thurzo, po rodine Thurzovcov najvýznamnejšími zemepánmi obce sa stali od 17. stor. Esterházyovci. Obec v 17. stor. sa vyskytuje aj pod názvom Mátyusföldikürt. Kým obec do r. 1817 patrila do šintavského panstva, po rozdelení majetku medzi príslušníkmi rodiny sa dostala k panstvu Čeklís. V roku 1869 žilo v obci 1484 obyvateľov, zaoberali sa najmä poľnohosp. Rozvinuté boli aj niektoré remeslá, ba obec na krátke obdobie v 16. stor. malo aj postavenie mestečka. K pamätihodnostiam obce patrí súsošie kalvárie z r. 1760 a neskorobarokový kostol z r. 1762, postavený na mieste niekdajšieho gotického kostola. V obci pracuje CSEMADOK, ženský spevácky zbor a mládežnícke organizácie.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť