Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Blesovce

Základné údaje
Obec leží v SZ časti Podunajskej pahorkatiny, nazvanej Nitrianska sprašová pahorkatina, pri SV úpätí Považského Inovca. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1246, ďalšia z r. 1249, v ktorej sa spomína ako villa Belhuzth. V 13. a 14. stor. ju získal Matúš Čák Trenčiansky, v r. 1317 ju Karol Róbert ešte pod menom Belhutz daroval grófovi Ladislavovi z Hrušova a v r. 1389 Žigmund Luxemburský Sečianskovcom. V 15. stor. patrila dedina Országhovcom a Lossonczyovcom. V priebehu tureckého plienenia v 16. a 17. stor. bola niekoľkokrát vypálená a spustošená. Od konca 16. stor. patrila Berényiovcom, Ocskaiovcom, Príleskovcom, Újfalussyovcom a Zerdahelyiovcom. Koncom 19. stor. kúpil majetok Ignác Haas, od ktorého ho odkúpil Samuel Kohn. Jeho potomkovia si pomaďarčili meno na Köveš. V r. 1866 postihla aj Blesovce epidémia cholery. Obec mala poľnohosp. charakter, v staršom období tu boli aj vinice. V priebehu pozemkovej reformy po 1. svetovej vojne bola časť majetku Ľudovíta Kohna rozparcelovaná medzi obyv. na výstavbu rodinných domov. Po 2. svetovej vojne sa obec ďalej rozrastala, v r. 1959 bol postavený kultúrny dom a súčasne bola vykonaná elektrifikácia. V obci je predajňa potravín, hasičská zbrojnica, dom smútku. Stál tu románsky kostolík zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, pôvodne drevený, po r. 1658 prestavaný na kamennú stavbu a v 18. stor. zbarokizovaný. Obec sa stala známou ovocinárstvom a pestovaním ruží. K významným osobnostiam, ktoré pôsobili v Blesovciach patrí Daniel Krman, evanjelický farár a spisovateľ a barokový spisovateľ Ján Milochovský.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť