Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čechynce

Základné údaje
Obec leží na Žitavskej pahorkatine, 10 km JV od Nitry. Archeologické náleziská sú zo staršej doby bronzovej. Z doby železnej boli odkryté halštatské, laténske a slovanské sídliská. Obec je písomne známa z r. 1248 pod názvom Cheg, čo súvisí s českým osídlením. V r. 1285 Chey (novšie meno) patrila k Nitrianskemu hradu, neskôr ju vlastnili Lábatlanovci. Od r. 1477 sa dlhodobejším vlastníkom stala Ostrihomská kapitula. V 17. stor. boli vlastníkmi aj predialisti Ostrihomského arcibiskupstva.V roku 1784 žilo v obci 285 obyvateľov. Barokovo-klas. rím. kat. kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa, bol pôvodne postavený v r. 1741. V 1. svet. vojne zahynulo 13 občanov. Csemadok založili v r. 1952, v obci účinkuje mužský spevácky zbor a ľudová hudba - hra na citarách. V obci stojí pamätník obetiam 1. svet. vojny, súsošie sv. Cyrila a Metoda, socha kráľa sv. Štefana a socha sv. Urbana z r. 1942 vo vinohrade. JRD zal. 1959. V r. 1960 - 1990 bola obec Čechynce zlúčená s Malým Cetínom pod menom Nitrany. Od 1. jan. 1991 sa opäť osamostatnili. Obec bola elektrifikovaná v r. 1956, plynofikácia prebehla v r. 1992. Káblová televízia bola zavedená v r. 1994. V r. 1996 - 1998 boli postavené budovy obecného úradu, kultúrneho domu a pošty. V obci je vodovod a kanalizácia.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť