Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Mlynica

Základné údaje
Obec sa nachádza v južnej časti Popradskej kotliny. Názvy: Milymbach, Mulbach, Millenbach, Milbach. Patrila pôvodne k starým slovanským osadám, ktorú po tatárskom vpáde v roku 1241 dosídlili nemeckí kolonisti. V druhej polovici 13. stor. sa dostala do Spoločenstva spišských Sasov, neskôr do Zväzu XXIV spišských miest. Postupne spolu s ostatnými mestečkami klesla na úroveň poddanských dedín, patriacich k domíniu Spišského hradu. Zemepáni ju mohli zálohovať, prípadne predať. Poslední zemepáni boli Čákyovci. Obyvateľstvo sa venovalo poľnohosp., spracovávalo ľan a v 18. stor. tu bola píla. V 19. stor. sa stala obcou horských vodcov vo Vysokých Tatrách. Po roku 1945 bolo nemecké obyvateľstvo vysťahované a obec dosídlili obyvatelia z Vikartoviec a zo slovenských obcí v Poľsku. Je tu poľnohosp. družstvo. V bývalom mlynickom evanjelickom klasicistickom kostole z roku 1830, ktorý slúžil po odchode Nemcov ako sýpka, zriadili členovia Tatranského Veterán Car Clubu z Popradu pozoruhodné múzeum historických vozidiel. V obci je materská škola. V rím. kat. kostole sv. Margity Antiochijskej sa nachádza neskorogotický krídlový oltár z dielne Majstra Pavla z Levoče. V súčasnosti Občianske združenie Dôstojný život robí zbierku na záchranu tohto oltára. Je to jeden z najcennejších kostolov pod Tatrami.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť