Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Prašice

Základné údaje
Obec leží v SZ časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. S časť pokrývajú lesy Považského Inovca. K obci patria časti: Ďalov zámoček, Duchonka, Mreža, Nový svet, Okšov mlyn a Strážny domček. Územie obce bolo osídlené od neolitu. V 1. pol. 12. stor. tu bol farský kostol sv. Jakuba. Prvá písomná zmienka o obci Periese je z r. 1245, kedy ju získal od kráľa Bela IV. Štefan z rodu Gut-Keled. V 2. pol. 13. stor. sa stali majetkom Čákovcov. Po smrti M. Čáka bola obec kráľovským majetkom, od r. 1389 ich vlasnili Frank a Šimon zo Sečian. Ďalší vývoj vlastníckych vzťahov kopíroval vývoj Topoľčianskeho, či Tovarníckeho panstva. V r. 1530 obec vypálili Turci. Z remesiel sa tu rozvinulo najmä hrnčiarstvo, rezbárstvo, krajčírstvo a obuvníctvo. Obec sa po 2. svet. vojne stala modernou obcou s rozvinutým turistickým ruchom vďaka rekreačnej oblasti Duchonka, ktorá sa v katastri obce začala budovať v r. 1966. V súčasnosti má obec rozvinutú obchodnú sieť, služby pre obyv. a rekreantov, zdravotné stredisko, vlastnú lekáreň. Je tu základná škola, materská škola, Dom dôchodcov a pošta. V obci je 114 živnostníkov. Kultúru v obci reprezentuje ochotnícky divadelný súbor a folklórny súbor Prašičan.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť