Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Gočaltovo

Základné údaje
Leží v S časti Slov. krasu v doline potoka Rozložnica. Chotár má charakter terasovej plošiny, v západnej časti prevláda nižšia hornatina až vrchovina. Zalesnenie je iba čiastočné a to bukovým a dubovým lesom. Obec vznikla vyčlenením z chotára Štítnika v 2. pol. 13. stor. ako banícka obec. Prvá písomná zmienka je z r. 1318 pod názvom Chocholk. Patrila štítnickým Bebekovcom, ktorí tu mali v r. 1427 25 poddaných. Od pol. 16. stor. patrila rôznym zemianskym rodinám. Obyv. sa živili baníctvom, neskôr poľnohosp., ovocinárstvom, uhliarstvom a povozníctvom. V súčasnosti sú zamestnaní najmä v poľnohosp., priemysle, obchode a doprave. V obci sa nachádza pôvodne barok. ev. a. v. kostol prestavaný v r. 1802 a barok. modlitebňa z r. 1736. V katastri obce sa nachádza rekreačné stredisko Hrádok. Svoju činnosť tu vyvíja Poľnohosp. podielnické družstvo.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť