Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Podzámčok

Základné údaje
Leží v Pliešovskej kotline. Západná časť chotára sa rozprestiera v doline Neresnice, východná časť na západných hrebeňoch Javoria, v kotline je odlesnený, na hrebeňoch Javoria sú bukové lesy. Zaujíma veľmi výhodnú polohu pri hlavnom cestnom ťahu Zvolen - Krupina. Na prírodnom výtvore, strmom homolovitom vŕšku, v súčasnosti stojí len zvyšok hradu. Názvy obce: r. 1424 Waralya; r. 1773 Dobra Várallya; r. 1808 Podzámcsok; maď. Dobróváralja. Obec sa vyvinula z majera pod hradom Dobrá Niva asi v 15. stor. Hrad uvedený v listine Štefana V. V r. 1270 bol majetkom kráľovských manželiek. Prvá správa v spojitosti s obcou je z r. 1442, keď Hunyady s Jánom Jiskrom uzavreli mier. Od r. 1486 bol v majetku Frangepánovcov a v r. 1516 ho kráľ Ľudovít II. daroval Štefanovi Verbőczymu, r. 1531 ho zabral župan Thurzo pre kráľovnú Máriu, v r. 1535 - 1595 patrilo znova kráľovi, napokon rôznym magnátom, najdlhšie Esterházyovcom (1614 - 1804). Od konca 18. stor. hrad pustol a rozpadal sa. V súčasnosti sú ruiny hradu zakonzervované a sú jednou z troch kultúrnych pamiatok, ku ktorému patrí zvonica z r. 1868 a dom pôvodnej ľudovej architektúry. V obci je postavený nový rím. kat. kostol sv. Jána Krstiteľa, vysvätený v r. 2002. Veľmi významným podujatím sú folklórne slávnosti "Na sv. Jána" - majú regionálny význam, zachovávajú sa ľudové tradície a zvyky.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť