Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Horné Plachtince

Základné údaje
Obec leží 11 km od Veľkého Krtíša v S časti Plachtinskej doliny okolo koryta Plachtinského potoka. Obyvatelia sa živili poľnohosp., chovom dobytka, vinohradníctvom a ovocinárstvom. Zaoberali sa aj tkaním plátna, zhotovovaním ľudových odevov a výšiviek. Najstaršou historickou pamiatkou je drevená, ľudová zvonica z r. 1737 a neskoroklasicistický ev. kostol z r. 1859. Pamiatkovo je chránená ľudová architektúra od 19. stor. Viac ako 30 trvale neobývaných domov v dedine a na lazoch sa využíva na rekreačné účely. Obyvatelia zachovávajú staré kultúrne tradície prezentované folklórnym súborom Bazalička, ktorého členmi sú aj občania zo Stredných Plachtiniec a Príbeliec.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť