Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Šarišská Trstená

Základné údaje
Leží na juhozápadnom svahu Nízkych Beskýd v nadmorskej výške okolo 400 m. Sídlisko založil miestny zeman okolo roku 1300 na majetku Chmeľovca. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z roku 1345. Patrila miestnym zemanom. V roku 1600 sídlisko tvorilo 5 kúrií miestnych zemanov. V rokoch 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 5 - 2 poddanské domácností, v roku 1828 bolo 5 domov a 43 obyvateľov, v roku 1900 bolo 72, v roku 1970 208 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Dnes väčšina pracuje v priemysle a stavebníctve. JRD bolo založené v r. 1960. V súčasnosti bolo družstvo dané do konkurzu a zaniklo. V obci sa nachádza len jedna predajňa rozličného tovaru a pohostinstvo. V r. 1994 sa začalo s výstavbou OÚ a kultúrneho domu. K rozvoju kultúry a informovanosti občanov slúžia televízne prijímače. V obci je len autobusová doprava. Od r. 2000 je splynofikovaná. V súčasnom období sa začali prípravné práce na budovanie vodovodu, kanalizácie, ČOV. Rozvojové plány: dokončenie kultúrneho domu, vytvorenie podmienok na bytovú výstavbu, vybudovanie domu smútku, rozvoj drobného podnikania v obci, rozšírenie predajní a iné.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť