Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Malá Čierna

Základné údaje
Leží v Strážovských vrchoch v severnej časti Domanižanskej kotliny. Stredná časť chotára je pahorkatina prechádzajúca na obvode do hornatiny treťohorných zlepencov Súľovských skál. Prevládajú rendziny. Lesy sú len po obvode chotára. Sídliskové nálezy púchovskej kultúry. Obec sa spomína v r. 1471. Patrila panstvu Lietava, neskôr panstvu Považská Bystrica. V r. 1598 mala 9 domov, v r. 1828 18 domov a 261 obyvateľov. Pracovali v lesoch, chovali ovce a včely. Väčšina obyvateľov pracuje v priemyselných podnikoch na okolí. V chotári obce vznikla Čierna Cherubín, osada, ktorá patrila zemianskym rodinám Matiašovských, Čerňanských a Maršovských. V r. 1598 mala 4 domy, v r. 1828 6 domov a 68 obyvateľov. Splynula s obcou Malá Čierna.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť