Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bušince

Základné údaje
Ležia na pravom brehu rieky Ipeľ, 15 km J od Veľkého Krtíša, pri štátnej hranici s Maďarskom. V chotári sú minerálne pramene zásaditej vody. Slovenský názov Bušince sa používal už v r. 1773, oficiálne od r. 1918 (maď. Bussa). Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1244 - 1245. Od 13. stor. bola majetkom ostrihomského arcibiskupstva. Farnosť doložená pred r. 1332. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom, v 20. stor. pracovali zväčša v poľnohosp. a uhoľných baniach. V obci je niekoľko súkromných firiem. Z pamätihodností treba uviesť barokový rím. kat. kostol sv. Demetera martýra z r. 1789, obnovený v r. 1958, s farou z r. 1795, pamätnú tabuľu oslobodenia obce v r. 1945 a pamätník padlým sov. vojakom, dedinské múzeum ľudovej kultúry s expozíciou konštruktéra lietadiel Aladára Kocha-Zsélyiho (1883 - 1914) z Čelár a pamätník pred ObÚ. Obec má rozvinutú infraštruktúru, je na trase štátnej cesty z Veľkého Krtíša do Lučenca. Je tu pošta, zdravotné stredisko, kultúrny dom, ZŠ, MŠ, aktívnych viacero občianskych združení, v kultúre a v športe. Je členom združenia obcí mikroregiónu Dolnostrehovská dolina.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť