Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ladice

Základné údaje
Ležia v sev. časti Žitavskej pahorkatiny v doline potoka Drevenica. Na staršie osídlenie lokality poukazujú archeol. nálezy: zlatá minca Valentiniána III. (425 - 455), slovanské kostrové pohrebisko z doby veľkomoravskej. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1075. Bola majetkom ostrihomského arcibiskupstva, ktoré tu neskôr usadilo predialistov. V r. 1573 spustošili obec Turci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., v r. 1939 vybudovali malý liehovar.

Barok. kostol Všechsvätých zo zač. 18. stor. bol postavený na zvyškoch gotického kostola zničeného Turkami v r. 1573. Organ v kostole pochádza z r. 1790 a je kutúrnou pamiatkou.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť