Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Necpaly

Základné údaje
Obec sa nachádza vo V časti Turčianskej kotliny pri vyústení Necpalského potoka z Veľkej Fatry. Z neskorej doby bronzovej sa našli viaceré predmety v chotári obce a z veľkomoravského obdobia sa tu našli dve mohyly. V r. 1269 sa spomína majetok Pavla Necpalského. Necpaly sa prvý raz spomínajú v r. 1282. V obci sa od r. 1681 nachádzal artikulárny chrám v bývalej juštovskej záhrade. Od 18. až do začiatku 20. stor. tu bola papiereň, pivovar, mlyn, 3 píly a liehovar. Obyvatelia pracovali v poľnohosp., ale ako deputátnici na veľkostatku, JRD bolo založené r. 1950. Juštovci založili v obci školu koncom 16. stor. Jej pokračovateľom bolo artikulárne ev. nižšie gymnázium, ktoré bolo v r. 1834 preložené do Martina. Od r. 1693 sa na škole hrali divadelné hry. Prvé slovenské divadelné predstavenie sa hralo r. 1875. V obci sa nachádza materská škola, plnoorganizovaná základná škola a detský domov. V obci sú štyri kaštiele. Najstarší, renesančný, pochádza z r. 1673, má starší stavebný charakter (pravdepodobne z konca 16. stor.). Druhý, barokovo-klasicistický pochádza zo 17. stor. a v 2. pol. 18. stor. prestavaný a prefasádovaný. Tretí, pôvodne renesančný, stavaný v 17. stor. a listinne spomínaný r. 1695. V priebehu 18. stor. zväčšený. Posledný kaštieľ barokovo-klasicistický bol postavený v 2. pol. 18. stor. Ranogotický rím. kat. kostol sv. Ladislava z poslednej tretiny 13. stor. bol neskôr upravovaný (14. a 15. stor.). Ev. a. v. kostol je neskoroklasicistický, postavený v r. 1843 - 1863. Narodil sa tu Jozef Loos (19. stor.), pedagóg a filológ a Andrej Šmal (1706 - 1766), historik. Pôsobili tu Juraj Ambrózi (1694 - 1746), náboženský spisovateľ, Matej Augustíni (1682 - 1753), pedagóg a Augustín Doležal (1737 - 1802), básnik a filológ.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť