Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolné Saliby

Základné údaje
Obec leží v Podunajskej nížine pri Dudváhu, ktorý tečie západne od obce. Najstaršia zachovaná písomná správa o obci je z r. 1214, kde sa spomína vo forme Zele. Do r. 1246 časť dediny patrila kráľovi, obývali ju kráľovskí dvorníci a strážnici. Majetky tu mali aj príslušníci rodu Aba a kláštor z Heiligenkreutzu. V roku 1313 tu nadobudol majetky aj Tomáš, syn Farkasa, neskôr členovia rodiny Sécsényi. Začiatkom 15. stor. patrila obec poľskému šľachticovi Mosticovi. V polovici 15. stor. tu mali majetky Rozgonyiovci, neskôr aj rodina Bazini a Szentgyörgyi. V druhej polovici 16. stor. ich majetky získala rodina Serédy, a začiatkom 17. stor. niekdajšie majetky Szentgyörgyiovcov získali Illésházyovci a Pálffyovci. Dolné Saliby takto sa dostali do panstva, ktorého sídlo bolo v Topoľníkoch. Pálffyovci zostali zemepánmi Dolných Salíb až do zrušenia poddanstva. V roku 1869 mala obec 1760 obyvateľov, ktorí sa zaoberali najmä poľnohosp., chovom dobytka, rybolovom a povozníctvom. Rozšírené bolo medzi obyvateľmi aj obchodovanie s dobytkom a pestovanie ovocia. K pamätihodnostiam obce patrí rím. kat. kostol postavený v roku 1875. Ev. kostol bol postavený v roku 1874 - 1878. V obci sa nachádza ZŠ 1. - 4. roč. s vyučovacím jazykom maďarským.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť