Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jasov

Základné údaje
Obec leží v údolí Bodvy na styku Slovenského rudohoria s Jasovskou plošinou. Chotár má charakter vrchoviny a nižšej hornatiny, v juhových. časti pahorkatina. Prevládajú hnedé lesné pôdy. Št. prír. rezervácia Jasovská jaskyňa sprístupnená od r. 1846, bohatá sintrová výzdoba, archeologické nálezy, významné zimovisko netopierov. Sústava rybníkov vhodná na rybolov a kúpanie. Nálezy bukovohorskej neolit. kultúry, osídlenie z ml. doby bronzovej. Prvá hodnoverná pís. zmienka jas. kláštora z r. 1234. Kláštor Jána Krstiteľa založený už v 2. pol. 12. stor. Obec sa vyvinula na majetku kláštora z banskej osady (železo, drahé kovy). Počas tatárskeho vpádu r. 1241 - 1242 dedina a nedostavaný kláštor zničené. R. 1290 dostal kláštor povolenie dolovať rudu, plnil funkciu hodnoverného miesta. V 15. stor. opevnenie kláštora. Jasov bol členom spolku siedmich hornouhorských banských miest, v stredoveku mal obmedzené mestské práva. Zač. 15. stor. prevaha nemeckého obyv, v 18. stor. pomaďarčenie. Koncom 16. stor. dočasné sídlo jágerskeho biskupstva. Od nástupu Ondreja Sauberera za jasovského prepošta r. 1745 hospodárska prosperita obce (ťažba železnej rudy, chov oviec, vinohradníctvo). Neskorobarok. prestavba kláštora v r. 1750 - 1766 (nár. kul. pamiatka), projektantom viedenský staviteľ F. A. Pilgram. Po zrušení rádu premonštrátov Jozefom II. opätovná činnosť od r. 1802. R. 1828 mal 204 domov. V kláštore premonštrátov r. 1878 - 1916 tlačiareň na výrobu náboženských tlačovín. Ďalšia miestna tlačiareň Remény r. 1913 - 1926. Za 1. ČSR sa obyv. živilo poľnohosp., prácou v mlyne, tehelni, na píle. Počas 2. svet. vojny poškodený farský kostol. Kláštorný rím. kat. kostol z r. 1766. Fil. ref. cirk. zb. Moldava nad Bodvou, fil. gr. kat. far. úrad Cestice. Pri kláštore najcennejšia barok. záhrada na Slovensku s autentickými sadovníckymi prvkami v štýle franc. parkov. Juž. od obce zrúcanina Jasovského hradu zaniknutého v 15. stor. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. Dom sociálnych služieb, lekáreň. Autocamping. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť