Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nitrianska Streda

Základné údaje
Rozprestiera sa na ľavej strane rieky Nitry a na podvršiach pohoria Tribeč. Je súčasťou mikroregiónu Západný Tribeč. Spomína sa v r. 1278 ako majetok Zerdahel. V 13. stor. patrila Ludanickovcom, po nich M. Čákovi. Karol Róbert ju daroval Ravaszovcom, od r. 1410 patrila poľskému šľachticovi Doninovi. Najznámejším rodom sa stali Zerdahelyiovci, pôvodne šľachtici z Bicske, ktorí ju získali v r. 1419 a tak od r. 1421 začali používať nový predikát de Zerdahelyi. Rodina sa na rozhraní 15. a 16. stor. rozdelila na evanjelickú a katolícku vetvu. Preto sú v obci dva kostoly. Rím. kat. kostol sv. Filipa a Jakuba bol postavený v rokoch 1785 - 1790 a ev. artikulárny je z r. 1748. Sú tu aj dva kaštiele, jeden z r. 1537, pôvodne renesančný a druhý klasicistický zo zač. 19. stor. s parkom. Obyv. sa v minulosti zaoberali poľnohosp. Obec sa stala známou vďaka čipkárstvu, tkáčstvu a výšivkárstvu. Je tu základná škola, materská škola, kultúrny dom. V obci sa narodilo, alebo dlhší čas pôsobilo niekoľko významných osobností: Ján Bežo - kníhtlačiar a autor učebníc pre ľudové školy, evanjelický biskup - Ľudovít Geduly, Juraj Časka - spišský a kaločský biskup, Ján Seberíny - osvietenský spisovateľ, Eugen Gerometta - národný pracovník, spisovateľka Zlata Dônčová, olympionik Ladislav Čepčiansky. Časťou obce bola lokalita Dievčín (Devičín, Deuchen, Konyefalwa), v ktorej stál starobylý hrádok.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť