Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rimavská Baňa

Základné údaje
Obec leží na juhu Slov. rudohoria v doline Rimavy. Chotár tvoria granity a svory, fylity a pyroklastiká andezitov. Pod vrchom Sinec (917 m) sa doloval opál. Metamorfovaná mineralizácia - grafit, minerály v náplavoch - scheelit a v ryžoviskách zlato. Dubový a bukový les s prímesou jedle. Zistený oman chlpatý a perovník pštrosí. Žije tu vzácny Trioza dispar. Pod obcou sa vlieva Rimavica do riečky Rimava. Zmienky o obci pochádzajú z r. 1136 a 1268, kedy obec dostala výsady krupinského práva. Do r. 1343 patrila kaločskému arcibiskupovi, v 15. stor. panstvu Hajnáčka, potom viacerým zemepánom. Obyvatelia sa okrem baníctva zaoberalo poľnohosp., chovom dobytka, debnárstvom. Bol tu mlyn. Časť pracovala aj v železiarstve. Kostol ev. románsky z konca 13. stor., got. prest. v 14. -15. stor., gotické nástenné maľby - národná kultúrna pamiatka. Za kostolom bolo mestečko Koronobaňa, po odsťahovaní nemeckých baníkov v 17. stor. zaniklo. Farská škola (okolo r. 1542), kúria klas. (1800). Pamätná tabuľa na obecnej radnici pripomína, že sa tu narodil Juraj Palkovič (1769-1850), slov. pedagóg a spis. Pomník padlým v SNP. Je tu MŠ, ZŠ. Turistické trasy do Stolických vrchov, na Sinec.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť