Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čierna Lehota

Základné údaje
Obec leží v JZ časti Strážovskej hornatiny na hornom toku úzko vrezaného potoka Bebravy v peknom horskom prostredí. Hornatinný až vrchovinný povrch chotára tvoria kryštalické bridlice a druhohorné horniny, s bralným reliéfom (Sokolné skaly). V obci pramení riečka Bebrava. Chotár je odlesnený pozdĺž potoka, inde bučiny s prímesou borovice. Dávnoveké osídlenie, nálezy keramiky z eneolitu. Nad obcou zaniknutý hrádok, ktorý strážil frekventovanú horskú cestu smerom na Valaskú Belú. Obec založili na zákupnom práve začiatkom 14. stor. Prvá písomná zmienka je z r. 1389, kedy sa spomína ako Cherna Lehota. Patrila k panstvu Uhrovec. Obyv. sa zaoberali prevažne poľnohosp. Na podhorský charakter obce poukazuje zachovaná obecná pečať z r. 1733. Za 1. ČSR sa rozvinulo pasienkárstvo a drevorubačstvo. Časť obyvateľov pracovala ako sezónni poľnohosp. robotníci na veľkostatkoch v okolitých obciach, časť sa vysťahovala za prácou do cudziny. Počas 2. svetovej vojny obyvatelia podporovali partizánske skupiny, ktoré pôsobili na okolí a zapojili sa do SNP. Vo februári 1945 Nemci obec obsadili, zastrelili 2 obyvateľov a uväznili 86 mužov. Po vojne časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Bánovciach nad Bebravou, Dubnici nad Váhom, Slatinke nad Bebravou. Dolina hornej Bebravy vyniká zvláštnou ľudovou architektúrou - domami s výškou, postavenými prevažne z pieskovca a vápenca, s vystupujúcim vchodom - žúdrom. V zvoničke pri starom cintoríne je zvon z r. 1759 s latinským dedikačným textom. Pamätník obetiam SNP.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť